כונס נכסים האתר הרשמי של כונס 1 לרכישת דירות מכונס נכסים ורכבים מכונס נכסים.

כונס נכסים מזמין אתכם לקנות דירות מכונס נכסים בחיסכון של עד 30% ובקניית רכבים מכונס בחיסכון של כ50% היכנסו עכשיו ותקבלו הנחות ענק.

הרשמה חינם 7 ימי ניסיון
הרשמה חינם 7 ימי ניסיון
הרשמה חינם 7 ימי ניסיון

דירות מכונס נכסים - 300 מכרזים

 • סוג הנכס
 • עיר
 • כתובת
 • חדרים
 • תאריך הגשה
  • דירה
  • רמלה
  • רח' טייטלבאום
  • -
  • 05/02/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 13/12/18 |
  מועד הגשה: 05/02/19 שעה: 16:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' טייטלבאום , רמלה

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • אשקלון
  • רח' הסנה
  • 4
  • 20/12/18
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 13/12/18 |
  מועד הגשה: 20/12/18 שעה: 10:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים 4
  • קומה 1
  • שטח (מ"ר) 100
  כתובת הנכס: רח' הסנה , אשקלון

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • אילת
  • רח' שחמון
  • -
  • 20/12/18
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 13/12/18 |
  מועד הגשה: 20/12/18 שעה: 16:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים -
  • קומה 3
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' שחמון , אילת

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • נתניה
  • רח' ההסתדרות
  • -
  • 15/01/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 13/12/18 |
  מועד הגשה: 15/01/19 שעה: 10:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' ההסתדרות , נתניה

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • גבעתיים
  • רח' ויצמן
  • -
  • 31/12/18
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 13/12/18 |
  מועד הגשה: 31/12/18 שעה: 16:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) 59
  כתובת הנכס: רח' ויצמן , גבעתיים

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • מצפה רמון
  • -
  • 01/07/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 13/12/18 |
  מועד הגשה: 01/07/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , מצפה רמון

  מקבלים הצעות לרכישת מגרשים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • באר שבע
  • -
  • 14/01/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 13/12/18 |
  מועד הגשה: 14/01/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , באר שבע

  מקבלים הצעות לרכישת מגרשים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • מעלה עירון
  • -
  • 18/02/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 13/12/18 |
  מועד הגשה: 18/02/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , מעלה עירון

  מקבלים הצעות לרכישת מגרשים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • כפר ברא
  • -
  • 25/02/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 13/12/18 |
  מועד הגשה: 25/02/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , כפר ברא

  מקבלים הצעות לרכישת מגרשים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • מצפה רמון
  • -
  • 04/03/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 13/12/18 |
  מועד הגשה: 04/03/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , מצפה רמון

  מקבלים הצעות לרכישת מגרשים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • רחובות
  • רח' מוסקוביץ
  • 3
  • 06/01/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 12/12/18 |
  מועד הגשה: 06/01/19 שעה: 13:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים 3
  • קומה 2
  • שטח (מ"ר) 75
  כתובת הנכס: רח' מוסקוביץ , רחובות

  הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בת 3 חד' ברח' מוסקוביץ 20/7 ברחובות
  1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת דירה בת 3 חד' בשטח רשום 75 מ"ר בקומה שניה בבניין ברח' מוסקוביץ 20
  ברחובות והידועה כגוש: 3707 חלקה: 51/17 (להלן -"הדירה")
  2. הדירה תימכר במצבה AS-LS,כפי שיהיה ביום מסירת החזקה בה.
  3.על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הדירה, סביבתה, מצבה הפיזי, משפטי, תכנוני ו/או כל מידע
  אחר בקשר ע הזכויות בדירה ו/או סביבתה ו/או מכירתה. הצעת המציע תיעשה אך ורק על סמך בדיקותיו.
  הח"מ ו/או מי מטעמו ו/או בעלי הנכס לא יישאו בכל אחריות למצג או התחייבות הנוגעים
  לזכויות בדירה ו/או לשימוש בה, אף אם יועברו לידי המציע עותק מדו"ח שמאי שנערך לבקשת הכונס.
  4.טופס הצעה חתום לרכישת הנכס ניתן לקבל במשרד הח"מ, ויש למוסרו עד ליום 6.1.2019 בשעה
  13:00 במשרד הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בשיעור
  10% מסכום ההצעה, לפקודת עו"ד גיא סגלוביץ'. ההצעה תהא נקובה בשקלים חדשים ותוקף
  הערבות יהא עד לתום 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. ההמחאה או הערבות יחולטו במקרה
  שהמציע שהצעתו אושרה יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מייד עם קבלת הצעתו.
  נוסח החוזה עליו יידרש הזוכה לחתום, מצוי במשרד הח"מ לעיון המציע.
  5.דיני המכרזי לא יחולו על הזמנה זאת ועל ההצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה.
  6.כונס הנכסי אינו מתחייב למכור את הדירה לבעל ההצעה הגבוהה ביותר ו/או בכלל, והוא שומר על
  זכותו לנהל מו"מ ו/או התמחרות ע המציעי ו/או חלק, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  7.המכר כפוף לאישור של רשמת ההוצאה לפועל בתיק מס' 530957-12-17 בלשכת ההוצל"פ בכפר סבא.
  8. לפרטים נוספים ולתיאום מועד ביקור בנכס נית לפנות לעו"ד גל רגב במשרדו של כונס הנכסים.
  גיא סגלוביץ', עו"ד – כונס הנכסים
  רח' ששת הימים 45 ,כפר סבא
  טל' 09-7460386 פקס 09-7460385

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • קרית אונו
  • -
  • 04/03/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 11/12/18 |
  מועד הגשה: 04/03/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , קרית אונו

  מקבלים הצעות לרכישת מגרשים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • להבים
  • -
  • 18/03/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 11/12/18 |
  מועד הגשה: 18/03/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , להבים

  מקבלים הצעות לרכישת מגרשים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • נכס מקרקעין
  • גבעתיים
  • רח' המעיין
  • -
  • 10/01/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 11/12/18 |
  מועד הגשה: 10/01/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס נכס מקרקעין
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) 973
  כתובת הנכס: רח' המעיין , גבעתיים

  מקבלים הצעות לרכישת נכס נקרקעין.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • רמלה
  • -
  • 28/01/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 10/12/18 |
  מועד הגשה: 28/01/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , רמלה

  מקבלים הצעות לרכישת מגרשים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • ירושלים
  • -
  • 04/03/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 10/12/18 |
  מועד הגשה: 04/03/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , ירושלים

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • קרקע
  • ארסוף
  • רח' מבוא הים
  • -
  • 14/01/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 10/12/18 |
  מועד הגשה: 14/01/19 שעה: 16:00
  • סוג הנכס קרקע
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) 700
  כתובת הנכס: רח' מבוא הים , ארסוף

  מקבלים הצעות לרכישת קרקע.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • בית פרטי
  • גבעת שמואל
  • רח' נימרובר
  • -
  • 16/12/18
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 09/12/18 |
  מועד הגשה: 16/12/18 שעה: 10:59
  • סוג הנכס בית פרטי
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' נימרובר , גבעת שמואל

  מקבלים הצעות לרכישת בית פרטי.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • טבריה
  • רח' כליל החורש
  • -
  • 30/01/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 09/12/18 |
  מועד הגשה: 30/01/19 שעה: 10:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' כליל החורש , טבריה

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • רמת גן
  • רח' אחד העם
  • 2
  • 20/12/18
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 09/12/18 |
  מועד הגשה: 20/12/18 שעה: 12:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים 2
  • קומה 1
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' אחד העם , רמת גן

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • קרית חיים
  • רח' משה שרת
  • 4
  • 01/01/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 09/12/18 |
  מועד הגשה: 01/01/19 שעה: 13:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים 4
  • קומה 8
  • שטח (מ"ר) 82
  כתובת הנכס: רח' משה שרת , קרית חיים

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • נכס
  • קיסריה
  • שכונה 13
  • -
  • 15/01/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 09/12/18 |
  מועד הגשה: 15/01/19 שעה: 10:00
  • סוג הנכס נכס
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: שכונה 13 , קיסריה

  מקבלים הצעות לרכישת נכס.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • קרקע
  • קרית אתא
  • רח' הוגו מולר
  • -
  • 30/12/18
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 09/12/18 |
  מועד הגשה: 30/12/18 שעה: 13:00
  • סוג הנכס קרקע
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' הוגו מולר , קרית אתא

  מקבלים הצעות לרכישת קרקע.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • חיפה
  • רח' פרץ ברנשטיין
  • -
  • 10/01/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 09/12/18 |
  מועד הגשה: 10/01/19 שעה: 13:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' פרץ ברנשטיין , חיפה

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • נכס
  • יפו
  • רח' בן זומא
  • -
  • 10/01/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 09/12/18 |
  מועד הגשה: 10/01/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס נכס
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) 670
  כתובת הנכס: רח' בן זומא , יפו

  מקבלים הצעות לרכישת נכס.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • ירושלים
  • רח' אהרוני
  • -
  • 26/12/18
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 09/12/18 |
  מועד הגשה: 26/12/18 שעה: 13:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' אהרוני , ירושלים

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • נתניה
  • רח' שבטי ישראל
  • 4
  • 15/12/18
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 09/12/18 |
  מועד הגשה: 15/12/18 שעה: 10:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים 4
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) 106
  כתובת הנכס: רח' שבטי ישראל , נתניה

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • בית מגורים
  • כרמיאל
  • רח' חטיבת יפתח
  • -
  • 31/12/18
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 09/12/18 |
  מועד הגשה: 31/12/18 שעה: 10:00
  • סוג הנכס בית מגורים
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' חטיבת יפתח , כרמיאל

  מקבלים הצעות לרכישת בית מגורים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • מועצה אזורית גלבוע
  • -
  • 22/01/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 09/12/18 |
  מועד הגשה: 22/01/19 שעה: 13:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , מועצה אזורית גלבוע

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

התחבר

ליצירת קשר